ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (โปรดเกล้า ฯ ให้ นายศรีสุข จันทรางศุ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (โปรดเกล้า ฯ ให้ นายศรีสุข จันทรางศุ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261264.
View online Resources