ประกาศศาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอให้ศาลสั่งให้ นายไพบูลย์ แฉล้มชาติ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1838/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2047/2553]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศศาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอให้ศาลสั่งให้ นายไพบูลย์ แฉล้มชาติ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดอุบลราชธานี คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1838/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 2047/2553]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/165843.
View online Resources