บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 1/2519 (สามัญ สมัยที่สอง) วันพุธที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 1/2519 (สามัญ สมัยที่สอง) วันพุธที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214096.
View online Resources