ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพัทลุง สายที่ 8234 พัทลุง - ทะเลน้อย (ข)ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พัทลุง - บ้านบางหล่อ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพัทลุง สายที่ 8234 พัทลุง - ทะเลน้อย (ข)ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พัทลุง - บ้านบางหล่อ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/85895.
View online Resources