ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 126/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 126/2554 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/181586.
View online Resources