พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดวงษ์พาทย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดวงษ์พาทย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14493.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล