ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 23)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 23). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175639.
View online Resources