พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างถนนทรงสวัสดิ์กับคลองถม สัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2476

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1933). พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตต์เพลิงไหม้ที่ตำบลระหว่างถนนทรงสวัสดิ์กับคลองถม สัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2476. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/17545.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล