ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนในการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดจำนวนรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนในการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/546251.
View online Resources