ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 20/2551 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา อาพิค ยามาดะ แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 20/2551 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา อาพิค ยามาดะ แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/114184.
View online Resources