คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123126.
View online Resources