พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2356 สายเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ตอนโคกไม้ตาย - โคกสูง และตอนทางแยกเข้าสระตะเคียน พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2356 สายเสิงสาง - โคกน้อยโนนสมบูรณ์ ตอนโคกไม้ตาย - โคกสูง และตอนทางแยกเข้าสระตะเคียน พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32765.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล