ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลิกเตนสไตน์ [นายรัฐกิจ มานะทัต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐลิกเตนสไตน์ [นายรัฐกิจ มานะทัต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/155023.
View online Resources