ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 1/2548 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 1/2548 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167694.
View online Resources