ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่าง

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ตั้งซ่อมกรรมาธิการสามัญประจําสภาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325179.
View online Resources