ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดอาวุธวิกสิตาราม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง (วัดอาวุธวิกสิตาราม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104158.
View online Resources