คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 113/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานแอมพาส แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 113/2549 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานแอมพาส แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/242812.
View online Resources