ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้าย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เชษฐา ทองยิ่ง, วันวิภา สุขสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย (2012). ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียนและภาคผนวกแนบท้าย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/329910.
View online Resources