นโยบายสาธารณะกับการประเมินผลในมิติรัฐสภา กรณีศึกษาสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก

ข้อมูลอ้างอิง
นาณีบ อัลคอดีย์ (2017). นโยบายสาธารณะกับการประเมินผลในมิติรัฐสภา กรณีศึกษาสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/520296.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล