คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2523 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 39/2523 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93187.
View online Resources