บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2540 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2540 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215762.
View online Resources