ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 (ภาษีน้ำมันและยาสูบ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 (ภาษีน้ำมันและยาสูบ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231574.
View online Resources