ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 8/2542 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า (สมาคมผู้ผลิตและค้าใบชานครเชียงราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 8/2542 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า (สมาคมผู้ผลิตและค้าใบชานครเชียงราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231291.
View online Resources