พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2532 - กันยายน 2533

ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม 2532 - กันยายน 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/385972.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล