ธรรมธารา ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ป.จ.. ม.ป.ช., ม.ว.ม. วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2527 ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ข้อมูลอ้างอิง
ธรรมโฆษ (1984). ธรรมธารา ที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ป.จ.. ม.ป.ช., ม.ว.ม. วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2527 ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597476.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล