ประกาศใช้กฎอัยยการศึก ในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1933). ประกาศใช้กฎอัยยการศึก ในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพฯ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138143.
View online Resources