คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2541 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2541 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264830.
View online Resources