ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย โดย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2551 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย โดย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2551 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548599.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล