ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [นางจินตนา ชัยยวรรณาการ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [นางจินตนา ชัยยวรรณาการ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548456.
View online Resources