ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/163756.
View online Resources