กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 181 ร. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 181 ร. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574934.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล