ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง กำหนดลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง กำหนดลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422174.
View online Resources