บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548156.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล