ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการบางส่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการบางส่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575617.
View online Resources