พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคล ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดศรีมงคล ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15329.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล