ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสระบุรี [เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/80840.
View online Resources