ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548489.
View online Resources