ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดระยอง ที่ 15/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานออทรานส์ ไทยแลนด์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดระยอง ที่ 15/2553 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานออทรานส์ ไทยแลนด์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172648.
View online Resources