การดำเนินการของรัฐบาลไทยกรณีกัมพูชามีข้อตกลงให้สัมปทานขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกับบริษัทน้ำมันของฝรั่งเศส

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). การดำเนินการของรัฐบาลไทยกรณีกัมพูชามีข้อตกลงให้สัมปทานขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกับบริษัทน้ำมันของฝรั่งเศส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/60302.
View online Resources