ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการผลิตชิ้นส่วนของอากาศยานของผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการผลิตชิ้นส่วนของอากาศยานของผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/480913.
View online Resources