ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235247.
View online Resources