ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงลูเบลียนาสาธารณรัฐสโลเวเนีย (นายซวองโก โวไล)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงลูเบลียนาสาธารณรัฐสโลเวเนีย (นายซวองโก โวไล). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95597.
View online Resources