พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สิน หลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่ (ตามคำร้องของนายไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 3)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สิน หลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่ (ตามคำร้องของนายไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 3). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37536.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล