พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325817.
View online Resources