ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวสะเตง

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวสะเตง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540526.
View online Resources