ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย [เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/362479.
View online Resources