บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197141.
View online Resources