ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526044.
View online Resources