ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6738 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังเหล็กกล้าไร้สนิมมีรอยเชื่อมบรรจุซ้ำได้ เล่ม 1 ความดันทดสอบไม่เกิน 6 MPa

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6738 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังเหล็กกล้าไร้สนิมมีรอยเชื่อมบรรจุซ้ำได้ เล่ม 1 ความดันทดสอบไม่เกิน 6 MPa. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604475.
View online Resources