ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 143 รายให้พลเอก อนุชิต สุรทิณฑ์พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุด)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 143 รายให้พลเอก อนุชิต สุรทิณฑ์พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลทหารสูงสุด). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256280.
View online Resources